DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Hankkeen tiedot

Toteutamme Oulun Diakonissalaitoksen säätiössä ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa LikiDigi – voimavaroja arkeen –hankkeen, jossa kehitämme olemassa olevien palveluiden rinnalle tukipalvelua henkilöille, joiden elämäntilanne on koronapandemian johdosta heikentynyt. Tavoitteenamme on tukea osallistujien työkykyisyyden ja opiskeluvalmiuksien edistymistä.

Tuemme osallistujien digitaalisten valmiuksien ja –taitojen lisääntymistä sekä hyvinvoinnin ja kyvykkyyden edistymistä. Hanke on tarkoitettu oululaisille 18-64 –vuotiaille työttömille ja työn sekä koulutuksen ulkopuolella oleville henkilöille ja putoamisvaarassa oleville opiskelijoille. Samanaikaisesti koostamme materiaalia verkkosivustolle. Tämä verkkosivusto toimii tukena hyvinvoinnin edistämiseen hankkeen osallistujille ja ohjausalan ammattilaisille. LikiDigi-hanke toimii Oulun alueella vuosina 2021-2023 ja hankkeessa kehitettävä ohjausmalli on hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Yhteystiedot

Saana HautalaProjektipäällikkö
ODL
050 312 6654
saana.hautala@odl.fi

Sini NissinenProjektikoordinaattori
Diak
050 5629 043
sini.nissinen@diak.fi

Lotta Pöytäkangas-Koskelaprojektikoordinaattori
ODL
050 3125 730
lotta.poytakangas-koskela@odl.fi