DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Hankkeen tiedot

Toteutimme Oulun Diakonissalaitoksen säätiössä ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa LikiDigi – voimavaroja arkeen –hankkeen, jossa kehitimme olemassa olevien palveluiden rinnalle tukipalvelua henkilöille, joiden elämäntilanne oli heikentynyt koronapandemian vuoksi. Tavoitteenamme oli tukea osallistujien työkykyisyyden ja opiskeluvalmiuksien edistymistä.

Tuimme osallistujien digitaalisten valmiuksien ja –taitojen lisääntymistä sekä hyvinvoinnin ja kyvykkyyden edistymistä. Hanke oli tarkoitettu oululaisille 18-64 –vuotiaille työttömille ja työn sekä koulutuksen ulkopuolella oleville henkilöille ja putoamisvaarassa oleville opiskelijoille. Samanaikaisesti koostimme materiaalia verkkosivustolle. Tämän verkkosivusto tavoitteena on toimia tukena hyvinvoinnin edistämiseksi hankkeen osallistujille ja ohjausalan ammattilaisille. LikiDigi-hanke toimi Oulun alueella vuosina 2021-2023. Hankkeessa kehitetty ohjausmalli on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. 

Hankkeen projektipäälliköinä toimivat Riitta Engman ja Saana Hautala.

Piritta Pietilä-LitendahlPalveluvastaava
ODL
050 312 6345
piritta.pietila-litendahl@odl.fi