DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Ura- ja opintopolkuryhmät

Ura- ja opintopolkuryhmät tarjosivat osallistujille tukea oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa.

Urapolkuryhmät

Hankkeessamme järjestetyt Taitoja työelämään -ryhmät olivat suunnattuja työttömille ja työuraa etsiville. Ryhmien toiminnoissa painottuivat oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden selkeyttäminen. Tuimme ryhmissä oman osaamisen ja taitojen näkyväksi tekemistä ja työllistymistaitojen edistämistä. Lisäksi pyrimme ryhmissä vahvistamaan osallistujiemme työelämässä tarvittavia digitaitoja.

Taitoja työelämään -ryhmämme tarjosivat ohjausta mm. työnhakuun, CV:n ja työhakemuksen tekemiseen. Lisäksi ryhmissä tarjosimme apua esiintymisjännitykseen sekä vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Ryhmissä kävimme lisäksi läpi mm. yleisimpien Office-sovellusten käyttöä ja keskustelimme työelämän digitaidoista.

Opintopolkuryhmät

Hankkeessamme järjestetyt Taitoja opintopoluille -ryhmät olivat suunnattuja opiskelijoille ja opiskelupaikkaa etsiville. Ryhmissä painotimme opiskeluvalmiuksien edistämistä ja osallistujat saivat ohjausta omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen vahvistamiseen. Taitoja opintopoluille -ryhmissä edistimme osallistujien tietoteknisiä taitoja.

Ryhmissä käytetyt materiaalit löytyvät materiaalipankista.

Toiminnasta vastasi projektikoordinaattori Diak Sini Nissinen.