DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Ura- ja opintopolkuryhmät

Ura- ja opintopolkuryhmät tarjosivat osallistujille tukea oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa.

Urapolkuryhmät

Hankkeessamme järjestetyt Taitoja työelämään ryhmät olivat suunnattu työttömille ja työuraa etsiville. Ryhmien toiminnoissa painottuvat oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden selkeyttäminen sekä osaamisen, taitojen näkyväksi tekemiseen ja työllistymistaitojen edistämiseen. Ryhmän tavoitteena oli lisäksi vahvistaa osallistujien työelämän digitaitoja.

Taitoja työelämä ryhmämme tarjosi vinkkejä ja ohjausta mm. työnhakuun, CV:n ja työhakemuksen tekoon. Lisäksi osallistujat saivat keinoja omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen sekä esiintymiseen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen mukavien harjoitteiden ja keskusteluiden avulla. Ryhmässä käytiin lisäksi läpi mm. yleisimpien Office-sovellusten käyttöä ja käytiin keskustelua työelämän digitaidoista.

Opintopolkuryhmät

Hankkeessamme järjestetyt Taitoja Opintopoluille ryhmät olivat suunnattu opiskelijoille ja opiskelu paikkaa etsiville. Ryhmissä painottuvat opiskeluvalmiuksien edistäminen. Ryhmässä osallistujat saavat ohjausta ja vinkkejä omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen vahvistamiseen. Taitoja opintopoluille ryhmässä on tavoitteena lisäksi edistää osallistujan tietoteknisiä taitoja ja digitaalisten sovellusten käytön osaamista.

Ryhmissä käytettyjä materiaaleja tarjolla materiaalipankissa.