DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Yksilöohjaus antoi paljon

Yksilöohjauksessa osallistujat saivat oman työntekijän ja tapaamiset toteutimme niin kasvotusten kuin etänäkin. Teimme osallistujan toiveiden mukaan verkostoyhteistyötä olemassa olevan tukiverkoston kanssa.

Hankkeemme yksilöohjaukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, perustui luottamukseen sekä valmiuteen ja motivaatioon tarkastella omaa elämäntilannetta ja tulevaisuutta. Tapaamisten tiheydestä ja niiden sisällöstä sovittiin osallistujien omien tarpeiden mukaisesti.

Yksilöohjauksessa meillä oli mahdollisuus tarkastella, mistä muista palveluista osallistujat voisivat hyötyä hankkeeseen osallistumisen aikana ja sen jälkeen.

Toiminnasta vastasi palveluohjaaja/projektikoordinaattori Lotta Pöytäkangas-Koskela.