DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Digiryhmät

Digiryhmät tarjosivat osallistujille tukea digitaalisten valmiuksien ja taitojen parantamiseen.

Ryhmämme tavoitteena oli osallistujien digitaalisten valmiuksien ja taitojen parantaminen sekä digitaalisiin menetelmiin liittyvän osaamisen vahvistaminen.  Ryhmissä sisällöt muodostuivat osallistujien tavoitteiden ja lähtötason valmiudet huomioiden.

Ryhmien sisällöt ja käytetyt materiaalit löytyvät materiaalipankissa.

Toiminnasta vastasi ICT-asiantuntija Diak Joni Räisänen.