DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Materiaalipankki

Tässä osiossa jaamme hankkeen aikana hyödynnettyjä työkaluja ja menetelmiä. Näitä voit hyödyntää ja räätälöidä omaan työhösi tai arkeesi sopivaksi.

Hyvinvointivalmennus

ILO-hyvinvointiryhmien sekä yksilöllisen elintapaohjauksen tavoitteena olivat kokonaisvaltaisen arjen hallinnan parantaminen sekä oman hyvinvoinnin kohentaminen. Hyvinvointiryhmissä tutustuttiin matalalla kynnyksellä eri liikuntamuotoihin ja luontoretkeilyyn.

ILO- hyvinvointiryhmien sisältöjen teemoja olivat:

  • kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • liikunta
  • ravitsemus ja päihteet
  • uni ja palautuminen
  • stressinhallinta ja luonto

Ryhmässä sekä yksilöllisessä elintapaohjauksessa hyödynnettiin liitteenä olevia työkirjoja esimerkiksi kotitehtävissä.

 

Digiryhmät

Digiryhmissä käsiteltyjä aiheita

Microsoft excel

  • Materiaalina käytettiin Aki Taanilan excel-oppimateriaalia
  • Ryhmissä käytiin läpi sovelluksen perustoimintoja

Microsoft Word

  • Word harjoituksiin käytettiin apuna Diakonia-ammattikorkeakoulun opetusmateriaaleja ja harjoitustehtäviä. Aihelistaa oheisesta linkistä.
  • Microsoftin tukisivusto sisältää hyviä ohjeita sovelluksen käyttöön

Microsoft Powerpoint

  • Powerpointista käytiin diaesityksen luonnin perustoimintoja esim. sisällön muotoilua, kuvien ja animaatioiden lisäystä ja ajastuksen luontia.

Muut aiheet listattuna materiaalilinkit-listasta löytyvästä liitteestä.

Ura- ja opintopolkuryhmät

Hankkeen ryhmätoiminnoissa painottuivat vahvuusajattelu ja erilaisten ratkaisumallien etsiminen. Vahvuusperustaisuus auttaa tekemään oman hyvinvoinnin ja uran kannalta myönteisiä ratkaisuja, ja ne voivat toimia positiivisina voimavaroina hankalissakin hetkissä ja tilanteissa.

Tässä linkistä pääset ryhmissämme hyödyntämäämme   VIA -vahvuustestiin

Omien oppimisvahvuuksien ja motivaation tunnistamista harjoiteltiin Lapin yliopiston luotsaamana Taitoja opintopoluille ryhmätoiminnassa. Samalla pohdittiin omia tavoitteita ja askeleita kohti opintoja. Materiaalin pääset tästä

Vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen osaaminen on yksi keskeinen osa opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Hankkeen ryhmätoiminnoissa aiheeseen paneuduttiin Happia Oy:n pitämillä toiminnallisilla Esiintyminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus-luennoilla, joissa osallistujat pääsivät käytännön harjoitteiden kautta pohtimaan omia vahvuuksiaan ja taitojaan viestijänä ja vuorovaikuttajina. Luentomateriaaliin pääset tästä

Elämäni Portfolio

Elämäni portfolio on menetelmä, jossa omaa elämää tarkastellaan voimavarojen ja ratkaisukeskeisyyden kontekstissa kyvykkyyksien kautta. Elämäni portfolio edistää omien vahvuuksien ja osaamispotentiaalin tunnistamista. Elämäni portfoliossa taustalla on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.   Se koostuu kahdesta osiosta 1. kuka minä olen ja 2. minun tulevaisuuteni. Työskentelyssä keskitytään positiivisiin voimavaroihin ja ratkaisujen mahdollisuuksiin. Elämäni portfolio kehitettiin osana Yhdistämö-hanketta. Kehittämistä jatkettiin LikiDigi-voimavaroja arkeen -hankkeessa ja tuloksena saatiin Elämäni portfolio sähköinen työkirja (pdf). Työkirjaan pääset tästä linkistä

Elämäni portfolio-menetelmästä voit lukea lisää Innokylästä.

 

Ohjaushenkilöille

Kykyviisaria käytettiin hankkeessa työ-ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmänä. Tästä materiaaliin Kykyviisari tiedolla johtamisen tukena.

Yksilöllisessä ohjauksessa on hyödynnetty Voimavaravalmennuksen työkirjaa (MKTL), jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujan voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Materiaaliin pääset tästä.

Yksilöllisessä ohjauksessa on ollut käytössä myös Nyyti ry:n Ole oman elämäsi tähti- työkirja, jonka tarkoituksena on auttaa löytämään keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen, sekä edistää itsestä välittämistä ja itsetuntemusta. Materiaaliin pääset tästä.