DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Materiaalipankki

Tässä osiossa jaamme hankkeen aikana hyödynnettyjä työkaluja ja menetelmiä. Näitä voit hyödyntää ja räätälöidä omaan työhösi tai arkeesi sopivaksi.

ILO-hyvinvointiryhmät

Käymme hyvinvointiryhmissä läpi kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arjentaitoja, kuten uni ja palautuminen, stressinhallinta, ravitsemus ja liikunta sekä asiaa päihteistä. Ryhmästä saat yksilöllisiä tehtäviä kotiin mietittäväksi.

Apuna tähän ovat tehtäviä sisältävät työkirjat.

Tehtäviä tehden saat ohjausta ja ajatuksia omaan arkeen ja hyvinvointiin.

Tehtävät käydään läpi hyvinvoinnin asiantuntijasi tai ohjaajasi kanssa.

 

Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kartoitus

Tee testi oman hyvinvoinnin arvioimiseksi

Tee oman hyvinvoinnin testi

 

Työkirjoissa on yksilöllisiä tehtäviä, jotka auttavat löytämään arkeen hyvinvointia.

Työkirja: Ravitsemus

Tee edullista ja terveellistä kotiruokaa.

Marttojen opas tässä

 

Työkirja: Stressin hallinta

Työkirja: Uni ja palautuminen

Työkirja: Liikunta

Työkirja: Luonnosta voi löytää hyvinvointia

 

Rentoutta luonnosta, Luonnossa liikkuminen tutkitusti vähentää stressiä. Samalla voi laajentaa omaa kulinaristista maailmaa keräämällä villivihanneksia ja yrttejä Suomen luonnon tarjoamasta laajasta valikoimasta. ILO-hyvinvointiryhmässä pidetyllä luennolla käytiin läpi villivihannesten ja yrttien keräämistä ja niiden hyödyntämistä. Luentomateriaaliin pääset tästä

Luontoharjoitteet metsäpolulla

Haavepolku auttaa tekemään tavoitteita.

Haaveeni rastit

Haave Tehtävä 1

Haave Tehtävä 2

Haave Tehtävä 3

 

Rentoudu luonnossa

Rentoudu kuvan avulla

Kuuntele luonnon ääniä

Luontohoroskooppi

 

Harjoitteita QR-koodin avulla 

 

 

Sinulla on mahdollisuus osallistua myös hyvinvoinnin asiantuntijan yksilölliseen elintapaohjaukseen.

Yksilöllinen elintapaohjauksen sisältö: Materiaaliin pääset tästä linkistä

Ura- ja opintopolkuryhmät

Hankkeen ryhmätoiminnoissa painottuivat vahvuusajattelu ja erilaisten ratkaisumallien etsiminen. Vahvuusperustaisuus auttaa tekemään oman hyvinvoinnin ja uran kannalta myönteisiä ratkaisuja, ja ne voivat toimia positiivisina voimavaroina hankalissakin hetkissä ja tilanteissa.

Tässä linkistä pääset ryhmissämme hyödyntämäämme   VIA -vahvuustestiin

Omien oppimisvahvuuksien ja motivaation tunnistamista harjoiteltiin Lapin yliopiston luotsaamana Taitoja opintopoluille ryhmätoiminnassa. Samalla pohdittiin omia tavoitteita ja askeleita kohti opintoja. Materiaalin pääset tästä

Vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen osaaminen on yksi keskeinen osa opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Hankkeen ryhmätoiminnoissa aiheeseen paneuduttiin Happia Oy:n pitämillä toiminnallisilla Esiintyminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus-luennoilla, joissa osallistujat pääsivät käytännön harjoitteiden kautta pohtimaan omia vahvuuksiaan ja taitojaan viestijänä ja vuorovaikuttajina. Luentomateriaaliin pääset tästä

Elämäni Portfolio

Elämäni portfolio on menetelmä, jossa omaa elämää tarkastellaan voimavarojen ja ratkaisukeskeisyyden kontekstissa kyvykkyyksien kautta. Elämäni portfolio edistää omien vahvuuksien ja osaamispotentiaalin tunnistamista. Elämäni portfoliossa taustalla on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.   Se koostuu kahdesta osiosta 1. kuka minä olen ja 2. minun tulevaisuuteni. Työskentelyssä keskitytään positiivisiin voimavaroihin ja ratkaisujen mahdollisuuksiin. Elämäni portfolio kehitettiin osana Yhdistämö-hanketta. Kehittämistä jatkettiin LikiDigi-voimavaroja arkeen -hankkeessa ja tuloksena saatiin Elämäni portfolio sähköinen työkirja (pdf). Työkirjaan pääset tästä linkistä

Elämäni portfolio-menetelmästä voit lukea lisää Innokylästä.

 

Ohjaushenkilöille

Kykyviisaria käytettiin hankkeessa työ-ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmänä. Tästä materiaaliin Kykyviisari tiedolla johtamisen tukena.

Yksilöllisessä ohjauksessa on hyödynnetty Voimavaravalmennuksen työkirjaa (MKTL), jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujan voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Materiaaliin pääset tästä.

Yksilöllisessä ohjauksessa on ollut käytössä myös Nyyti ry:n Ole oman elämäsi tähti- työkirja, jonka tarkoituksena on auttaa löytämään keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen, sekä edistää itsestä välittämistä ja itsetuntemusta. Materiaaliin pääset tästä.