DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Arjen apu

Tarjosimme yhdessä vapaaehtoisten kanssa asiointi- ja saattoapua arjen eri tilanteissa sekä tukea digitaalisten laitteiden käyttöönottoon ja käyttöön.

Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa

Vapaaehtoiset auttoivat 18–64-vuotiaita oululaisia erilaisissa kertaluontoisissa ja konkreettisissa avuntarpeissa ammattilaisen opastamana. Vapaaehtoiset tarjosivat apua mm. asiointipalveluissa, sekä kodin pienissä järjestelyaskareissa. Digituen avulla tarjottiin mm. opastusta tietokoneen käyttöönottoon sekä Microsoft Officen asentamiseen ja tietoturva-asioihin asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan.

Arjen apu vapaaehtoistoiminta oli tuettua

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa osallistujille vapaaehtoisena toiminen. Vapaaehtoisena toimiessaan osallistujille tarjoutui mahdollisuus kokea merkityksellisyyden ja osallisuuden tunteita. Perehdytimme ja tarjosimme koulutusta kaikille vapaaehtoisille arjen apu vapaaehtoisena toimimiseen sekä ammattilaisen tuen heidän tehtäviensä suorittamiseen.

Toiminnasta vastasi vapaaehtoistyön koordinaattori Ina Heikka.