DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Ryhmäohjaus

Tarjosimme asiakkaillemme mahdollisuutta osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin, retkiin ja tapahtumiin.

Ryhmätoimintojen tarkoituksena oli tukea asiakkaidemme hyvinvointia, osallisuuden ja vertaisuuden kokemusta, sekä työelämä- ja opiskeluvalmiuksia. Tuimme ryhmätoiminnoissa myös digitaalisten taitojen vahvistumista. Korostimme työskentelyssämme voimavara- ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa.