DiakVipuvoimaa EU:ltaEuroopan unioni

Jalkautuva työ

Tarjosimme jalkautuvaa yksilöllistä tukea erityisesti niille 30-64 –vuotiaille yksilöohjaukseen osallistujille, jotka toivoivat ohjauksen alkavan heidän omasta toimintaympäristöstään.

Jalkautuvan yksilöohjauksen työskentelyn aloitimme osallistujan kotoa tai yhteistapaamisessa jo olemassa olevassa palvelussa, kuten työllisyyspalveluissa. Yhteistyön edetessä pyrimme järjestämään tapaamisia myös toimipaikassamme. Tarjosimme osallistujalle mahdollisuuden osallistua myös muihin hankkeemme toimintoihin. Jalkautuvan työn avulla pyrimme tukemaan osallistujan kokonaisvaltaista hyvinvointia, arjenhallintaa, itsetuntemuksen vahvistumista sekä yksilöllisten tulevaisuuden tavoitteiden tunnistamista ja edistymistä.

Toiminnasta vastasivat palveluohjaajat  Maija Korpisaari ja Johanna Anttila.